OM ALINGSÅS JAZZSÄLLSKAP

Sällskapet som grundades i januari 2001 vill framför allt värna om den äldre jazzen. Vi vill erbjuda alingsåsarna, men även er som bor en bit bort, goda musikupplevelser i New Orleansanda. Vår målsättning är att ha regelbundna konserter med artister och band av god kvalitet. Dessutom anordnar vi en stor jazzfestival i början av maj varje år.

Medlemsantalet ökar ständigt och vi är för närvarande ca 200 medlemmar från hela Sverige. Medlem blir man genom att betala in medlemsavgiften (150 kr i år) till Alingsås Jazzsällskap, bankgironr 5115-6461. Glöm inte att skriva namn och adress, samt e-mailadress om du har sådan.

Vi sänder ut ett medlemsblad till alla våra medlemmar vid några tillfällen per år. Medlemmar har rabatt på våra arrangemang.